Akademik Kadro


Dr.Öğr.Üyesi
Esra KISACIK

Bölüm Başkanı

[ekisacik@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU

Öğretim Üyesi

[fgcirhinlioglu@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Atanur AKAR

Öğretim Üyesi

[aakar@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Bülent AYKUTOĞLU

Öğretim Üyesi

[baykutoglu@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Gonca ÇİFFİLİZ

Öğretim Üyesi

[gciffiliz@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Büşra ALTINIŞIK

Araştırma Görevlisi

[baltinisik@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Büşra KÖK

Araştırma Görevlisi

[bkok@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Nazlı KARAKOÇOĞLU

Araştırma Görevlisi

[nkarakocoglu@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Doç. Dr.
Ahmet Burak KAHRAMAN

Misafir Öğretim Elemanı

[burakkahraman@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Zehni ÖZMEN

Misafir Öğretim Elemanı

[zehni@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr.
Ekin MERKİT

Misafir Öğretim Elemanı

[nry_merkit@hotmail.com]

Detay

Dr.
Özge ŞAHİN

Misafir Öğretim Elemanı

[ozgesahin.psy@gmail.com]

Detay

Dr.
Şaban KARAYAĞIZ

Misafir Öğretim Elemanı

[skarayagiz@nny.edu.tr]

Detay

Yukari