Akademik Kadro


Dr.Öğr.Üyesi
Esra KISACIK

Bölüm Başkanı Yardımcısı

[ekisacik@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Engin ARIK

Öğretim Üyesi

[earik@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Atanur AKAR

Öğretim Üyesi

[aakar@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Beril TEZELLER ARIK

Öğretim Üyesi

[barik@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Burcu ÜNLÜTABAK

Öğretim Üyesi

[bunlutabak@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Bülent AYKUTOĞLU

Öğretim Üyesi

[baykutoglu@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Özge BEKTAŞ

Araştırma Görevlisi

[obektas@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Büşra SARIGÜL

Araştırma Görevlisi

[bsarigul@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Doç. Dr.
Ahmet Burak KAHRAMAN

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Zehni ÖZMEN

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Aziz ŞATANA

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Dr.
Latif Gürpınar

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Dr.
Nuriye Merkit

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Yukari