Çalışma Alanları

Psikoloji Bölümünden mezun olanlar için istihdam alanları oldukça geniştir. Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstri\Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji ve Psikobiyoloji, Eğitim Psikolojisi, Psikometri, Sağlık Psikolojisi, Spor Psikolojisi gibi birçok alt dalda iş imkanı barındıran bölümde mezunlar eğitim kurumları, sağlık kurumları, adli kurumlar, askerî kurumlar, araştırma merkezleri ve üniversitelerde görev alabilirler.Yukarı