Programın Amacı

Psikoloji Bölümümüzün hedefi, doğrudan psikoloji biliminin amaçlarını uygulayabilecek psikologlar yetiştirmektir. Mezunlarımız dört sene sürecek olan lisans programı sonunda verilecek olan psikolog ünvanının gerektirdiği niteliklere sahip olacaktır.

Psikologlar;

  • * İnsan davranışlarını tanımlamaya
  • * İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya
  • * Davranışın nedenini saptamaya yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya
  • * İnsan davranışlarını önceden kestirebilmeye
  • * İnsan davranışlarını bilimsel ve deneysel yöntemlerle etkilemeye ve kontrol etmeye

 

çalışır. Bunları yaparken objektif ve projektif testler (zeka testleri, nöropsikolojik testler, kişilik testleri, yetenek testleri, tutum testleri, tutum ölçekleri, ilgi envanterleri, anketler gibi), gözlem ve görüşme kayıtları ve istatistiksel veriler gibi somut kaynaklardan yararlanır.
 

 Yukarı