Psikoloji Nedir

Psikoloji Nedir?

Psikoloji bir yönüyle biyoloji ve fizyoloji gibi doğa bilimlerine bir diğer yönüyle ise antropoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimlere dayanan bir temel bilimdir. 

Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olan psikoloji, doğumdan ölüme kadar insan gelişimini incelerken bir yandan da insanın zihinsel süreçleri ile davranışları arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışır.

Psikolojinin bu çabası zamanla Psikometri, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi gibi pek çok alt alanın doğmasıyla sonuçlanmıştır.

Psikoloji ürettiği bilgiyi, insan yaşamını daha iyi hale getirmek için de kullanır. Bu doğrultuda, insanın normal gelişiminin desteklenmesi, verimli çalışma ve iş ortamları yaratılması, sosyal sorunların çözümü için uygulamalar oluşturulması ve psikolojik bozukluklara müdahale yöntemleri geliştirilmesi gibi insanın yaşam kalitesini artıracak pek çok uygulama üretmektedir.

Programın Amaçları

NNY Psikoloji Bölümü uygulamacı bilim insanı yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda mezunlarımızın aşağıdaki niteliklere sahip olmasını hedeflemekteyiz:

• psikolojinin alt alanları hakkında temel bilgiye sahip olmak
• analitik düşünme becerisine sahip olmak; bilimsel yöntemi kullanmak ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmek
• psikolojide araştırma ve uygulama ile ilgili etik prensipleri benimsemek
• psikolojinin alan uygulamalarına yönelik temel bilgilere sahip olmak ve psikoloji bilgisini uygulamaya aktarabilmek
• içinde yaşadığı topluma yararlı olmak

Programın Ana Özellikleri

Psikolojinin 4 yıllık lisans eğitiminin ilk iki yılı, öğrencinin bilimsel düşünme becerilerini kazanabilmesi ve bu bilgiyi kullanarak psikolojinin alt alanlarının bilimsel temellerini kavrayabilmesini amaçlar. Son iki yılda gerek seçmeli derslerle gerekse alan çalışmaları sayesinde, öğrencinin psikolojinin mesleki uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim kazanması sağlanır.

Bölümümüzün lisans programının bu şekilde yapılanmış olması hem alanda çalışmak isteyecek mezunlarımızın mesleki olarak hazır olmalarını sağlamakta hem de psikolojinin belli bir alt alanında uzmanlaşmak isteyenleri lisansüstü eğitime hazır hale getirmektedir.

İş Olanakları

Psikoloji mezunları Sağlık Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığına kadar pek çok devlet kurumuna psikolog olarak atanabilmektedir. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar ise belediyelerden özel eğitim merkezlerine, anaokulu ve kreşlerden şirketlerin insan kaynakları birimlerine kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir. Mezunlarımız ilgileri doğrultusunda farklı yetkinliklerini geliştirerek pek çok iş imkanına sahip olurlar.

 Yukarı